This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Konverze jaterních metastáz bez kompromisů

Lucie Ondřichová

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.

Jestli se někde v onkologii solidních nádorů situace v posledních několika letech zásadně změnila, tak je to u pacientů s kolorektálním karcinomem metastazujícím do jater. U resekabilních či hraničně resekabilních jaterních metastáz (případně oligometastáz v jiných orgánech) je na místě sledovat potenciálně kurabilní záměr. Aby se tento posun dal využít ve prospěch konkrétního pacienta, je mimo jiné nutné na novou úroveň dostat komunikaci v rámci mezioborového...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu