This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Konverze jaterních metastáz bez kompromisů

Lucie Ondřichová

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.

Jestli se někde v onkologii solidních nádorů situace v posledních několika letech zásadně změnila, tak je to u pacientů s kolorektálním karcinomem metastazujícím do jater. U resekabilních či hraničně resekabilních jaterních metastáz (případně oligometastáz v jiných orgánech) je na místě sledovat potenciálně kurabilní záměr. Aby se tento posun dal využít ve prospěch konkrétního pacienta, je mimo jiné nutné na novou úroveň dostat komunikaci v rámci mezioborového...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu