This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Konverze jaterních metastáz bez kompromisů

Lucie Ondřichová

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.

Jestli se někde v onkologii solidních nádorů situace v posledních několika letech zásadně změnila, tak je to u pacientů s kolorektálním karcinomem metastazujícím do jater. U resekabilních či hraničně resekabilních jaterních metastáz (případně oligometastáz v jiných orgánech) je na místě sledovat potenciálně kurabilní záměr. Aby se tento posun dal využít ve prospěch konkrétního pacienta, je mimo jiné nutné na novou úroveň dostat komunikaci v rámci mezioborového...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu