This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Konverze jaterních metastáz bez kompromisů

Lucie Ondřichová

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.

Jestli se někde v onkologii solidních nádorů situace v posledních několika letech zásadně změnila, tak je to u pacientů s kolorektálním karcinomem metastazujícím do jater. U resekabilních či hraničně resekabilních jaterních metastáz (případně oligometastáz v jiných orgánech) je na místě sledovat potenciálně kurabilní záměr. Aby se tento posun dal využít ve prospěch konkrétního pacienta, je mimo jiné nutné na novou úroveň dostat komunikaci v rámci mezioborového...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu