This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Kontroverze u rekurentních a metastatických skvamózních karcinomů hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Postřehy z konferencí ICHNO 2019 a ASCO 2019   Souhrn U rekurentních a metastatických skvamózních karcinomů hlavy a krku je nutné stále zvažovat léčbu lokální – chirurgickou nebo radiační, jejíž léčebný záměr může být stále kurativní. V případě nemožnosti lokální léčby je zvažována systémová terapie s paliativním záměrem. Pro kombinaci chemoterapie a biologické léčby, případně pro imunologickou léčbu, máme v poslední době...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu