This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Kontroverze u rekurentních a metastatických skvamózních karcinomů hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Postřehy z konferencí ICHNO 2019 a ASCO 2019   Souhrn U rekurentních a metastatických skvamózních karcinomů hlavy a krku je nutné stále zvažovat léčbu lokální – chirurgickou nebo radiační, jejíž léčebný záměr může být stále kurativní. V případě nemožnosti lokální léčby je zvažována systémová terapie s paliativním záměrem. Pro kombinaci chemoterapie a biologické léčby, případně pro imunologickou léčbu, máme v poslední době...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu