This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Kontroverze u rekurentních a metastatických skvamózních karcinomů hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Postřehy z konferencí ICHNO 2019 a ASCO 2019   Souhrn U rekurentních a metastatických skvamózních karcinomů hlavy a krku je nutné stále zvažovat léčbu lokální – chirurgickou nebo radiační, jejíž léčebný záměr může být stále kurativní. V případě nemožnosti lokální léčby je zvažována systémová terapie s paliativním záměrem. Pro kombinaci chemoterapie a biologické léčby, případně pro imunologickou léčbu, máme v poslední době...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu