This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Kontroverze u rekurentních a metastatických skvamózních karcinomů hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Postřehy z konferencí ICHNO 2019 a ASCO 2019   Souhrn U rekurentních a metastatických skvamózních karcinomů hlavy a krku je nutné stále zvažovat léčbu lokální – chirurgickou nebo radiační, jejíž léčebný záměr může být stále kurativní. V případě nemožnosti lokální léčby je zvažována systémová terapie s paliativním záměrem. Pro kombinaci chemoterapie a biologické léčby, případně pro imunologickou léčbu, máme v poslední době...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu