This site is intended for healthcare professionals

Kongres Trends in Medical Mycology

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

Kongres pod názvom Trends in Medical Mycology (TIMM-8) sa konal 6. – 9. októbra 2017 v Centre Sava v hoteli Crowne Plaza v Belehrade v Srbsku. Bol to už 8. ročník v sérii medzinárodného stretnutia TIMM. Obsah najdôležitejších bodov tohto stretnutia je zhrnutý v bodoch nachádzajúcich sa nižšie.   1) V predchádzajúcich správach z mítingov bola spomenutá asociácia invazívnej aspergilózy (IA) a chrípky u pacientov...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu