This site is intended for healthcare professionals

Kongres Trends in Medical Mycology

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

Kongres pod názvom Trends in Medical Mycology (TIMM-8) sa konal 6. – 9. októbra 2017 v Centre Sava v hoteli Crowne Plaza v Belehrade v Srbsku. Bol to už 8. ročník v sérii medzinárodného stretnutia TIMM. Obsah najdôležitejších bodov tohto stretnutia je zhrnutý v bodoch nachádzajúcich sa nižšie.   1) V predchádzajúcich správach z mítingov bola spomenutá asociácia invazívnej aspergilózy (IA) a chrípky u pacientov...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu