This site is intended for healthcare professionals

Kongres Trends in Medical Mycology

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

Kongres pod názvom Trends in Medical Mycology (TIMM-8) sa konal 6. – 9. októbra 2017 v Centre Sava v hoteli Crowne Plaza v Belehrade v Srbsku. Bol to už 8. ročník v sérii medzinárodného stretnutia TIMM. Obsah najdôležitejších bodov tohto stretnutia je zhrnutý v bodoch nachádzajúcich sa nižšie.   1) V predchádzajúcich správach z mítingov bola spomenutá asociácia invazívnej aspergilózy (IA) a chrípky u pacientov...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu