This site is intended for healthcare professionals

Kongres Trends in Medical Mycology

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

Kongres pod názvom Trends in Medical Mycology (TIMM-8) sa konal 6. – 9. októbra 2017 v Centre Sava v hoteli Crowne Plaza v Belehrade v Srbsku. Bol to už 8. ročník v sérii medzinárodného stretnutia TIMM. Obsah najdôležitejších bodov tohto stretnutia je zhrnutý v bodoch nachádzajúcich sa nižšie.   1) V predchádzajúcich správach z mítingov bola spomenutá asociácia invazívnej aspergilózy (IA) a chrípky u pacientov...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu