This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Konference onkoplastické chirurgie

Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Onkoplastická chirurgie je moderním směrem v chirurgické léčbě karcinomu prsu. Je výsledkem kombinací poznatků z plastické chirurgie a onkochirurgie. Otvírá nové možnosti v rámci terapie nádoru, kdy ve výsledku odchází žena z nemocnice bez ztráty prsu či bez jeho deformity. Pro úspěšné praktikování a rozvoj tohoto oboru je nutná diskuse mezi onkology, všeobecnými chirurgy zaměřenými na mamologii a plastickými chirurgy.   21. a 22. dubna...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu