This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Konference onkoplastické chirurgie

Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Onkoplastická chirurgie je moderním směrem v chirurgické léčbě karcinomu prsu. Je výsledkem kombinací poznatků z plastické chirurgie a onkochirurgie. Otvírá nové možnosti v rámci terapie nádoru, kdy ve výsledku odchází žena z nemocnice bez ztráty prsu či bez jeho deformity. Pro úspěšné praktikování a rozvoj tohoto oboru je nutná diskuse mezi onkology, všeobecnými chirurgy zaměřenými na mamologii a plastickými chirurgy.   21. a 22. dubna...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu