This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Konference onkoplastické chirurgie

Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Onkoplastická chirurgie je moderním směrem v chirurgické léčbě karcinomu prsu. Je výsledkem kombinací poznatků z plastické chirurgie a onkochirurgie. Otvírá nové možnosti v rámci terapie nádoru, kdy ve výsledku odchází žena z nemocnice bez ztráty prsu či bez jeho deformity. Pro úspěšné praktikování a rozvoj tohoto oboru je nutná diskuse mezi onkology, všeobecnými chirurgy zaměřenými na mamologii a plastickými chirurgy.   21. a 22. dubna...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu