This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Konference onkoplastické chirurgie

Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Onkoplastická chirurgie je moderním směrem v chirurgické léčbě karcinomu prsu. Je výsledkem kombinací poznatků z plastické chirurgie a onkochirurgie. Otvírá nové možnosti v rámci terapie nádoru, kdy ve výsledku odchází žena z nemocnice bez ztráty prsu či bez jeho deformity. Pro úspěšné praktikování a rozvoj tohoto oboru je nutná diskuse mezi onkology, všeobecnými chirurgy zaměřenými na mamologii a plastickými chirurgy.   21. a 22. dubna...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu