This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Konference onkoplastické chirurgie

Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Onkoplastická chirurgie je moderním směrem v chirurgické léčbě karcinomu prsu. Je výsledkem kombinací poznatků z plastické chirurgie a onkochirurgie. Otvírá nové možnosti v rámci terapie nádoru, kdy ve výsledku odchází žena z nemocnice bez ztráty prsu či bez jeho deformity. Pro úspěšné praktikování a rozvoj tohoto oboru je nutná diskuse mezi onkology, všeobecnými chirurgy zaměřenými na mamologii a plastickými chirurgy.   21. a 22. dubna...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu