This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 4/2012 Czech edition

Koncepce prediabetu a doporučený postup péče ČDS 2012

Jaroslav Rybka

Diabetologické centrum IK IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín

Koncepce prediabetu je známa víc než půl století. Koncept prediabetu totiž pochází z 50. let minulého století a třídění diabetu podle vývojových stadií, včetně vyčlenění rizikových skupin, se objevuje v literatuře častěji již před rokem 1980. Termín Impaired Glucose Tolerance (IGT) – porušená glukózová tolerance (PGT) byl zaveden Světovou zdravotnickou organizací již v roce 1979 a později byla přidána další...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu