This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 4/2012 Czech edition

Koncepce prediabetu a doporučený postup péče ČDS 2012

Jaroslav Rybka

Diabetologické centrum IK IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín

Koncepce prediabetu je známa víc než půl století. Koncept prediabetu totiž pochází z 50. let minulého století a třídění diabetu podle vývojových stadií, včetně vyčlenění rizikových skupin, se objevuje v literatuře častěji již před rokem 1980. Termín Impaired Glucose Tolerance (IGT) – porušená glukózová tolerance (PGT) byl zaveden Světovou zdravotnickou organizací již v roce 1979 a později byla přidána další...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu