This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Komplikovaná stafylokoková infekce měkkých tkání u kojence

Michal Prokeš1, Michaela Kašparová1, Magdalena Horníková2

1Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.
2Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a. s.

Úvod Staphylococcus aureus je bakterie s kosmopolitním výskytem, která běžně bezpříznakově kolonizuje kůži a sliznice člověka. Snadno se šíří, a pokud dostane příležitost, může vyvolat celou řadu patologických stavů, např. bakteriemii, osteomyelitidu, endokarditidu či infekci měkkých tkání. Pro svou antigenní výbavu a produkci toxinů je schopna snadného prostupu měkkými tkáněmi s tvorbou abscesových ložisek. Slovy profesora Votavy: „Neexistuje snad úspěšnější...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu