This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Komplikovaná stafylokoková infekce měkkých tkání u kojence

Michal Prokeš1, Michaela Kašparová1, Magdalena Horníková2

1Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.
2Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a. s.

Úvod Staphylococcus aureus je bakterie s kosmopolitním výskytem, která běžně bezpříznakově kolonizuje kůži a sliznice člověka. Snadno se šíří, a pokud dostane příležitost, může vyvolat celou řadu patologických stavů, např. bakteriemii, osteomyelitidu, endokarditidu či infekci měkkých tkání. Pro svou antigenní výbavu a produkci toxinů je schopna snadného prostupu měkkými tkáněmi s tvorbou abscesových ložisek. Slovy profesora Votavy: „Neexistuje snad úspěšnější...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu