This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Komplikovaná stafylokoková infekce měkkých tkání u kojence

Michal Prokeš1, Michaela Kašparová1, Magdalena Horníková2

1Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.
2Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a. s.

Úvod Staphylococcus aureus je bakterie s kosmopolitním výskytem, která běžně bezpříznakově kolonizuje kůži a sliznice člověka. Snadno se šíří, a pokud dostane příležitost, může vyvolat celou řadu patologických stavů, např. bakteriemii, osteomyelitidu, endokarditidu či infekci měkkých tkání. Pro svou antigenní výbavu a produkci toxinů je schopna snadného prostupu měkkými tkáněmi s tvorbou abscesových ložisek. Slovy profesora Votavy: „Neexistuje snad úspěšnější...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu