This site is intended for healthcare professionals

Cystic Fibrosis

KOMPLEXNÍ ALELY GENU CFTR V ÉŘE CFTR MODULÁTORŮ

Marcela Kreslová

Dětská klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni

souhrn Cystická fibróza (CF) je závažné, geneticky podmíněné, s věkem progredující, multiorgánové onemocnění, jehož prognóza se významně zlepšila zavedením modulátorů CFTR proteinu (CFTRm) do klinické praxe. Nejnovějším a současně nejefektivnějším léčivým přípravkem je trojkombinace elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio®) pro nemocné od věku 6 let s patogenní variantou (dříve nazývanou jako „mutace“) F508del alespoň na jedné z alel CFTR genu [1]. V současné době je již...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu