This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Kompletní remise v 1. linii léčby u pacientky s HER2-pozitivním metastazujícím karcinomem prsu léčené kombinací taxany + pertuzumab + trastuzumab

Marta Kučerová, Věra Hejzlarová

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Úvod U 52leté pacientky byl v roce 2001 diagnostikován karcinom pravého prsu, byla provedena parciální operace pravého prsu a exenterace axily vpravo. Histologické vyšetření: invazivní duktální karcinom, ve 3 z 5 uzlin byly zastiženy metastázy málo diferencovaného invazivního duktálního karcinomu, ER + 30 %, PR negativní, HER2 v té době nebylo stanoveno, klinické stadium II. B, pT2 pN1 (5/3+) pM0. Stagingová vyšetření...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu