This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Kompletní remise v 1. linii léčby u pacientky s HER2-pozitivním metastazujícím karcinomem prsu léčené kombinací taxany + pertuzumab + trastuzumab

Marta Kučerová, Věra Hejzlarová

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Úvod U 52leté pacientky byl v roce 2001 diagnostikován karcinom pravého prsu, byla provedena parciální operace pravého prsu a exenterace axily vpravo. Histologické vyšetření: invazivní duktální karcinom, ve 3 z 5 uzlin byly zastiženy metastázy málo diferencovaného invazivního duktálního karcinomu, ER + 30 %, PR negativní, HER2 v té době nebylo stanoveno, klinické stadium II. B, pT2 pN1 (5/3+) pM0. Stagingová vyšetření...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu