This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Kompletní remise v 1. linii léčby u pacientky s HER2-pozitivním metastazujícím karcinomem prsu léčené kombinací taxany + pertuzumab + trastuzumab

Marta Kučerová, Věra Hejzlarová

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Úvod U 52leté pacientky byl v roce 2001 diagnostikován karcinom pravého prsu, byla provedena parciální operace pravého prsu a exenterace axily vpravo. Histologické vyšetření: invazivní duktální karcinom, ve 3 z 5 uzlin byly zastiženy metastázy málo diferencovaného invazivního duktálního karcinomu, ER + 30 %, PR negativní, HER2 v té době nebylo stanoveno, klinické stadium II. B, pT2 pN1 (5/3+) pM0. Stagingová vyšetření...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu