This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Kompletní remise v 1. linii léčby u pacientky s HER2-pozitivním metastazujícím karcinomem prsu léčené kombinací taxany + pertuzumab + trastuzumab

Marta Kučerová, Věra Hejzlarová

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Úvod U 52leté pacientky byl v roce 2001 diagnostikován karcinom pravého prsu, byla provedena parciální operace pravého prsu a exenterace axily vpravo. Histologické vyšetření: invazivní duktální karcinom, ve 3 z 5 uzlin byly zastiženy metastázy málo diferencovaného invazivního duktálního karcinomu, ER + 30 %, PR negativní, HER2 v té době nebylo stanoveno, klinické stadium II. B, pT2 pN1 (5/3+) pM0. Stagingová vyšetření...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu