This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Czech edition

Komentář ke studii monarchE

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Úvod Zavedení screenigu karcinomu prsu zvýšilo počet zachycených časných stadií karcinomu prsu v době diagnózy. Nicméně menší část pacientek je nadále diagnostikována s většími nádory nebo postižením axilárních uzlin. Jedná se často o mladé ženy, které věkově ještě do screeningu nespadají, tedy ženy mladší 45 let [1]. Klíčová slova: studie monarchE, časný HR+, HER2 negativní karcinom prsu, abemaciklib  ...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu