This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Czech edition

Komentář ke studii monarchE

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Úvod Zavedení screenigu karcinomu prsu zvýšilo počet zachycených časných stadií karcinomu prsu v době diagnózy. Nicméně menší část pacientek je nadále diagnostikována s většími nádory nebo postižením axilárních uzlin. Jedná se často o mladé ženy, které věkově ještě do screeningu nespadají, tedy ženy mladší 45 let [1]. Klíčová slova: studie monarchE, časný HR+, HER2 negativní karcinom prsu, abemaciklib  ...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu