This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Komentář ke studii EMPRISE

Michal Krčma

1. interní klinika FN Plzeň, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Souhrn Benefit gliflozinů především v prevenci hospitalizací pro chronické srdeční selhání, jakož i v dalších oblastech byl demonstrován několika randomizovanými zaslepenými studiemi. Efekt v běžné klinické praxi zkoumala série observačních databázových studií EMPRISE, přičemž potvrdila významný benefit empagliflozinu při malém riziku komplikací, včetně farmakoekonomického benefitu. Empagliflozin, molekulu z rodiny gliflozinů, jistě netřeba představovat. Původní antidiabetikum, blokující...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu