This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Komentář ke studii EMPRISE

Michal Krčma

1. interní klinika FN Plzeň, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Souhrn Benefit gliflozinů především v prevenci hospitalizací pro chronické srdeční selhání, jakož i v dalších oblastech byl demonstrován několika randomizovanými zaslepenými studiemi. Efekt v běžné klinické praxi zkoumala série observačních databázových studií EMPRISE, přičemž potvrdila významný benefit empagliflozinu při malém riziku komplikací, včetně farmakoekonomického benefitu. Empagliflozin, molekulu z rodiny gliflozinů, jistě netřeba představovat. Původní antidiabetikum, blokující...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu