This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

Komentář ke kazuistikám MammaPrint a BluePrint

Katarína Petráková

Breast Cancer

ÚVOD Karcinom prsu je biologicky heterogenní onemocnění. Biologické chování jednotlivých typů nádorů je závislé na molekulárních charakteristikách nádoru. Jako surogátní markery k určení podtypů karcinomu prsu v běžné klinické praxi používáme stanovení pozitivity estrogenového receptoru, progesteronového receptoru, proliferace pomocí Ki-67 a exprese HER2. Všechny markery jsou stanoveny na základě imunohistochemického vyšetření. Hlavním důvodem je dostupnost...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu