This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

Komentář ke kazuistikám MammaPrint a BluePrint

Katarína Petráková

Breast Cancer

ÚVOD Karcinom prsu je biologicky heterogenní onemocnění. Biologické chování jednotlivých typů nádorů je závislé na molekulárních charakteristikách nádoru. Jako surogátní markery k určení podtypů karcinomu prsu v běžné klinické praxi používáme stanovení pozitivity estrogenového receptoru, progesteronového receptoru, proliferace pomocí Ki-67 a exprese HER2. Všechny markery jsou stanoveny na základě imunohistochemického vyšetření. Hlavním důvodem je dostupnost...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu