This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

Komentář ke kazuistikám MammaPrint a BluePrint

Katarína Petráková

Breast Cancer

ÚVOD Karcinom prsu je biologicky heterogenní onemocnění. Biologické chování jednotlivých typů nádorů je závislé na molekulárních charakteristikách nádoru. Jako surogátní markery k určení podtypů karcinomu prsu v běžné klinické praxi používáme stanovení pozitivity estrogenového receptoru, progesteronového receptoru, proliferace pomocí Ki-67 a exprese HER2. Všechny markery jsou stanoveny na základě imunohistochemického vyšetření. Hlavním důvodem je dostupnost...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu