This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Komentář k přednášce Javiera Cortése ‒ Nový algoritmus léčby HER2+ metastatického karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Na letošním kolokviu PragueONCO jsme s radostí uvítali pana profesora Cortése z barcelonského Vall d´Hebron Institute of Oncology.   Kdo jiný by měl mluvit o změnách v léčebné sekvenci u metastatického HER2+ karcinomu prsu než spoluautor některých klíčových studií v léčbě HER2+ karcinomu prsu.   Pan profesor nejprve zavzpomínal na první studie kombinující Herceptin s chemoterapií u metastatického HER2+ karcinomu prsu, především tu Slamonovu, v kombinaci...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu