This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Komentář k přednášce Javiera Cortése ‒ Nový algoritmus léčby HER2+ metastatického karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Na letošním kolokviu PragueONCO jsme s radostí uvítali pana profesora Cortése z barcelonského Vall d´Hebron Institute of Oncology.   Kdo jiný by měl mluvit o změnách v léčebné sekvenci u metastatického HER2+ karcinomu prsu než spoluautor některých klíčových studií v léčbě HER2+ karcinomu prsu.   Pan profesor nejprve zavzpomínal na první studie kombinující Herceptin s chemoterapií u metastatického HER2+ karcinomu prsu, především tu Slamonovu, v kombinaci...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu