This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Komentář k přednášce Javiera Cortése ‒ Nový algoritmus léčby HER2+ metastatického karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Na letošním kolokviu PragueONCO jsme s radostí uvítali pana profesora Cortése z barcelonského Vall d´Hebron Institute of Oncology.   Kdo jiný by měl mluvit o změnách v léčebné sekvenci u metastatického HER2+ karcinomu prsu než spoluautor některých klíčových studií v léčbě HER2+ karcinomu prsu.   Pan profesor nejprve zavzpomínal na první studie kombinující Herceptin s chemoterapií u metastatického HER2+ karcinomu prsu, především tu Slamonovu, v kombinaci...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu