This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Komentář k přednášce Javiera Cortése ‒ Nový algoritmus léčby HER2+ metastatického karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Na letošním kolokviu PragueONCO jsme s radostí uvítali pana profesora Cortése z barcelonského Vall d´Hebron Institute of Oncology.   Kdo jiný by měl mluvit o změnách v léčebné sekvenci u metastatického HER2+ karcinomu prsu než spoluautor některých klíčových studií v léčbě HER2+ karcinomu prsu.   Pan profesor nejprve zavzpomínal na první studie kombinující Herceptin s chemoterapií u metastatického HER2+ karcinomu prsu, především tu Slamonovu, v kombinaci...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu