This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Kombinovaná léčba melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první číslo Melanoma News, časopisu, který by vás rád informoval o současnosti i budoucnosti léčby melanomu, jednoho z nejzávažnějších, ale také nejzajímavějších nádorů. Jeho pestrý a někdy až bizarní vzhled a lokalizace dostupná běžnému vyšetření budí zájem laické i odborné veřejnosti a jeho agresivní chování u obou často...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu