This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Kombinovaná léčba melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první číslo Melanoma News, časopisu, který by vás rád informoval o současnosti i budoucnosti léčby melanomu, jednoho z nejzávažnějších, ale také nejzajímavějších nádorů. Jeho pestrý a někdy až bizarní vzhled a lokalizace dostupná běžnému vyšetření budí zájem laické i odborné veřejnosti a jeho agresivní chování u obou často...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu