This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Kombinovaná léčba melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první číslo Melanoma News, časopisu, který by vás rád informoval o současnosti i budoucnosti léčby melanomu, jednoho z nejzávažnějších, ale také nejzajímavějších nádorů. Jeho pestrý a někdy až bizarní vzhled a lokalizace dostupná běžnému vyšetření budí zájem laické i odborné veřejnosti a jeho agresivní chování u obou často...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu