This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Kombinovaná léčba melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první číslo Melanoma News, časopisu, který by vás rád informoval o současnosti i budoucnosti léčby melanomu, jednoho z nejzávažnějších, ale také nejzajímavějších nádorů. Jeho pestrý a někdy až bizarní vzhled a lokalizace dostupná běžnému vyšetření budí zájem laické i odborné veřejnosti a jeho agresivní chování u obou často...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu