This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Kombinovaná léčba melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první číslo Melanoma News, časopisu, který by vás rád informoval o současnosti i budoucnosti léčby melanomu, jednoho z nejzávažnějších, ale také nejzajímavějších nádorů. Jeho pestrý a někdy až bizarní vzhled a lokalizace dostupná běžnému vyšetření budí zájem laické i odborné veřejnosti a jeho agresivní chování u obou často...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu