This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2017 Czech edition

Kombinácia estrogénov u pacientky s hypertenziou v klimaktériu

Ján Hruška

ZDRAVSTAR, s.r.o., Ružomberok

Súhrn V kazuistike opisujeme pomaly nastupujúci klimakterický syndróm, ktorý nasadá na hypertenziu, a približujeme úvahu o prínose a rizikách kombinácie estrogénovej liečby v teréne hypertenzie.   Summary This is the description of a slowly-increasing climacteric syndrome, in the pacient- with high arterial blood pressure. We describe step by step the process of indiciation, benefits and risk due to combination of various estrogens...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu