This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Kolorektální karcinom: novinky ze sympozia World Congress on Gastrointestinal Cancers (WCGIC) 2018

David Šulc

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, KZ a.s.

Úvod Jubilejní 20. světový kongres na téma nádorů zažívacího traktu se konal v termínu 20.–23. června 2018 v katalánské metropoli Barceloně. Jako obvykle byly prezentovány nové studie a další zajímavé práce týkající se celé šíře problematiky nádorů zažívacího traktu. V následujícím souhrnu bych vám rád poskytl přehled sdělení, která byla prezentována v rámci sekcí zabývajících se problematikou kolorektálního karcinomu.   Přehled...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu