This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Kolorektální karcinom: novinky ze sympozia World Congress on Gastrointestinal Cancers (WCGIC) 2018

David Šulc

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, KZ a.s.

Úvod Jubilejní 20. světový kongres na téma nádorů zažívacího traktu se konal v termínu 20.–23. června 2018 v katalánské metropoli Barceloně. Jako obvykle byly prezentovány nové studie a další zajímavé práce týkající se celé šíře problematiky nádorů zažívacího traktu. V následujícím souhrnu bych vám rád poskytl přehled sdělení, která byla prezentována v rámci sekcí zabývajících se problematikou kolorektálního karcinomu.   Přehled...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu