This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Kolorektální karcinom: novinky ze sympozia World Congress on Gastrointestinal Cancers (WCGIC) 2018

David Šulc

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, KZ a.s.

Úvod Jubilejní 20. světový kongres na téma nádorů zažívacího traktu se konal v termínu 20.–23. června 2018 v katalánské metropoli Barceloně. Jako obvykle byly prezentovány nové studie a další zajímavé práce týkající se celé šíře problematiky nádorů zažívacího traktu. V následujícím souhrnu bych vám rád poskytl přehled sdělení, která byla prezentována v rámci sekcí zabývajících se problematikou kolorektálního karcinomu.   Přehled...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu