This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Kolorektální karcinom: novinky ze sympozia World Congress on Gastrointestinal Cancers (WCGIC) 2018

David Šulc

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, KZ a.s.

Úvod Jubilejní 20. světový kongres na téma nádorů zažívacího traktu se konal v termínu 20.–23. června 2018 v katalánské metropoli Barceloně. Jako obvykle byly prezentovány nové studie a další zajímavé práce týkající se celé šíře problematiky nádorů zažívacího traktu. V následujícím souhrnu bych vám rád poskytl přehled sdělení, která byla prezentována v rámci sekcí zabývajících se problematikou kolorektálního karcinomu.   Přehled...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu