This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2023 Czech Edition

Koanalgetika v léčbě onkologické bolesti

Lukáš Pochop

Klinika komplexní onkologické péče, Centrum paliativní péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Léčba silné onkologické bolesti je spojována zejména s opioidy. V rámci žebříčku WHO je popisováno možné přidání jednotlivých koanalgetik k opioidům. Prohlubující se poznání o bolesti, ale i o jednotlivých preparátech umožňuje lépe zacílit koanalgetika. V rámci klinické praxe však máme k dispozici širokou škálu koanalgetik, což výběr značně komplikuje. Koncept celkové bolesti zohledňuje...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu