This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2023 Czech Edition

Koanalgetika v léčbě onkologické bolesti

Lukáš Pochop

Klinika komplexní onkologické péče, Centrum paliativní péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Léčba silné onkologické bolesti je spojována zejména s opioidy. V rámci žebříčku WHO je popisováno možné přidání jednotlivých koanalgetik k opioidům. Prohlubující se poznání o bolesti, ale i o jednotlivých preparátech umožňuje lépe zacílit koanalgetika. V rámci klinické praxe však máme k dispozici širokou škálu koanalgetik, což výběr značně komplikuje. Koncept celkové bolesti zohledňuje...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu