This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Klinicky významné metabolické důsledky nedostatku inzulinu

Alena Šmahelová

III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Úvod Inzulin je klíčovým hormonem pro regulaci metabolizmu. Inzulinové receptory se vyskytují prakticky ve všech orgánech a tkáních a regulace příjmu glukózy je významná pro všechny buňky organizmu. Inzulin má klíčový význam pro energetiku všech buněk a důsledkem jeho nedostatku je chronická hyperglykemie. Ta je základním rysem onemocnění diabetes mellitus. U diabetu 1. typu je chronická hyperglykemie důsledkem absolutního nedostatku...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu