This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Klinicky významné metabolické důsledky nedostatku inzulinu

Alena Šmahelová

III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Úvod Inzulin je klíčovým hormonem pro regulaci metabolizmu. Inzulinové receptory se vyskytují prakticky ve všech orgánech a tkáních a regulace příjmu glukózy je významná pro všechny buňky organizmu. Inzulin má klíčový význam pro energetiku všech buněk a důsledkem jeho nedostatku je chronická hyperglykemie. Ta je základním rysem onemocnění diabetes mellitus. U diabetu 1. typu je chronická hyperglykemie důsledkem absolutního nedostatku...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu