This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Klinicky významné metabolické důsledky nedostatku inzulinu

Alena Šmahelová

III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Úvod Inzulin je klíčovým hormonem pro regulaci metabolizmu. Inzulinové receptory se vyskytují prakticky ve všech orgánech a tkáních a regulace příjmu glukózy je významná pro všechny buňky organizmu. Inzulin má klíčový význam pro energetiku všech buněk a důsledkem jeho nedostatku je chronická hyperglykemie. Ta je základním rysem onemocnění diabetes mellitus. U diabetu 1. typu je chronická hyperglykemie důsledkem absolutního nedostatku...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu