This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Klinicky významné metabolické důsledky nedostatku inzulinu

Alena Šmahelová

III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Úvod Inzulin je klíčovým hormonem pro regulaci metabolizmu. Inzulinové receptory se vyskytují prakticky ve všech orgánech a tkáních a regulace příjmu glukózy je významná pro všechny buňky organizmu. Inzulin má klíčový význam pro energetiku všech buněk a důsledkem jeho nedostatku je chronická hyperglykemie. Ta je základním rysem onemocnění diabetes mellitus. U diabetu 1. typu je chronická hyperglykemie důsledkem absolutního nedostatku...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu