This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Klára Maratová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Klára Maratová

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Moje cesta ke klinické antropologii Moje cesta k oboru klinické antropologie nebyla jednoduchá a vděčím za ni řadě setkání, která ovlivnila moje budoucí profesní směřování. V první řadě to byl doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., který mě ještě jako studentku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy seznámil s antropologií a inspiroval mě k jejímu studiu na Přírodovědecké fakultě. Zde jsem si uvědomila, že antropologie neznamená pouze zkoumání...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu