This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Klára Maratová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Klára Maratová

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Moje cesta ke klinické antropologii Moje cesta k oboru klinické antropologie nebyla jednoduchá a vděčím za ni řadě setkání, která ovlivnila moje budoucí profesní směřování. V první řadě to byl doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., který mě ještě jako studentku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy seznámil s antropologií a inspiroval mě k jejímu studiu na Přírodovědecké fakultě. Zde jsem si uvědomila, že antropologie neznamená pouze zkoumání...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu