This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Klára Maratová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Klára Maratová

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Moje cesta ke klinické antropologii Moje cesta k oboru klinické antropologie nebyla jednoduchá a vděčím za ni řadě setkání, která ovlivnila moje budoucí profesní směřování. V první řadě to byl doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., který mě ještě jako studentku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy seznámil s antropologií a inspiroval mě k jejímu studiu na Přírodovědecké fakultě. Zde jsem si uvědomila, že antropologie neznamená pouze zkoumání...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu