This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Klára Maratová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Klára Maratová

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Moje cesta ke klinické antropologii Moje cesta k oboru klinické antropologie nebyla jednoduchá a vděčím za ni řadě setkání, která ovlivnila moje budoucí profesní směřování. V první řadě to byl doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., který mě ještě jako studentku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy seznámil s antropologií a inspiroval mě k jejímu studiu na Přírodovědecké fakultě. Zde jsem si uvědomila, že antropologie neznamená pouze zkoumání...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu