This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Klára Maratová, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Klára Maratová

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Moje cesta ke klinické antropologii Moje cesta k oboru klinické antropologie nebyla jednoduchá a vděčím za ni řadě setkání, která ovlivnila moje budoucí profesní směřování. V první řadě to byl doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., který mě ještě jako studentku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy seznámil s antropologií a inspiroval mě k jejímu studiu na Přírodovědecké fakultě. Zde jsem si uvědomila, že antropologie neznamená pouze zkoumání...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu