This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2022

Když potní test neklesá…

Marcela Kreslová1, Malgorzata Libik2, Radka Bittenglová3, Milan Macek2

1 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice v Plzni, Dětská klinika
2 Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky, Praha
3 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice v Plzni, Klinika pneumologie a ftizeologie

Úvod Cystická fibróza (CF) je nejčastějším autozomálně recesivně dědičným onemocněním kavkazské populace, s incidencí v České republice 1 : 6 330 živě narozených dětí. Příčinou onemocnění jsou mutace obou alel genu pro transmembránový regulátor vodivosti (CFTR) vedoucí k tvorbě defektního proteinu CFTR. V národním registru evidujeme 694 žijících pacientů s CF, z nichž již 357...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu