This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Kdy budou HER2 dependentní karcinomy prsu vyléčitelným onemocněním?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zavedení léčby trastuzumabem do rutinní klinické praxe přineslo dramatické zlepšení léčebných výsledků HER2 dependentních karcinomů prsu jak v adjuvantním i neoadjuvantním podání, tak v léčbě metastazujícího onemocnění. Přesto po dlouhou dobu přetrvávají ne zcela zodpovězené otázky adjuvantní i neoadjuvantní léčby časných stadií onemocnění. Definice vyléčení je zdánlivě jednoduchá – po léčbě nejsou přítomny žádné reziduální nádorové buňky. K průkazu je nutný doklad o negativním...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu