This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Kdy budou HER2 dependentní karcinomy prsu vyléčitelným onemocněním?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zavedení léčby trastuzumabem do rutinní klinické praxe přineslo dramatické zlepšení léčebných výsledků HER2 dependentních karcinomů prsu jak v adjuvantním i neoadjuvantním podání, tak v léčbě metastazujícího onemocnění. Přesto po dlouhou dobu přetrvávají ne zcela zodpovězené otázky adjuvantní i neoadjuvantní léčby časných stadií onemocnění. Definice vyléčení je zdánlivě jednoduchá – po léčbě nejsou přítomny žádné reziduální nádorové buňky. K průkazu je nutný doklad o negativním...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu