This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Kdy budou HER2 dependentní karcinomy prsu vyléčitelným onemocněním?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zavedení léčby trastuzumabem do rutinní klinické praxe přineslo dramatické zlepšení léčebných výsledků HER2 dependentních karcinomů prsu jak v adjuvantním i neoadjuvantním podání, tak v léčbě metastazujícího onemocnění. Přesto po dlouhou dobu přetrvávají ne zcela zodpovězené otázky adjuvantní i neoadjuvantní léčby časných stadií onemocnění. Definice vyléčení je zdánlivě jednoduchá – po léčbě nejsou přítomny žádné reziduální nádorové buňky. K průkazu je nutný doklad o negativním...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu