This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Kdy budou HER2 dependentní karcinomy prsu vyléčitelným onemocněním?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zavedení léčby trastuzumabem do rutinní klinické praxe přineslo dramatické zlepšení léčebných výsledků HER2 dependentních karcinomů prsu jak v adjuvantním i neoadjuvantním podání, tak v léčbě metastazujícího onemocnění. Přesto po dlouhou dobu přetrvávají ne zcela zodpovězené otázky adjuvantní i neoadjuvantní léčby časných stadií onemocnění. Definice vyléčení je zdánlivě jednoduchá – po léčbě nejsou přítomny žádné reziduální nádorové buňky. K průkazu je nutný doklad o negativním...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu