This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Kdy budou HER2 dependentní karcinomy prsu vyléčitelným onemocněním?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zavedení léčby trastuzumabem do rutinní klinické praxe přineslo dramatické zlepšení léčebných výsledků HER2 dependentních karcinomů prsu jak v adjuvantním i neoadjuvantním podání, tak v léčbě metastazujícího onemocnění. Přesto po dlouhou dobu přetrvávají ne zcela zodpovězené otázky adjuvantní i neoadjuvantní léčby časných stadií onemocnění. Definice vyléčení je zdánlivě jednoduchá – po léčbě nejsou přítomny žádné reziduální nádorové buňky. K průkazu je nutný doklad o negativním...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu