This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Kazuistika pacienta s pNET na dlouhodobé úspěšné léčbě lanreotidem

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Studie CLARINET dnes představuje nejsilnější randomizovanou studii, zabývající se antiproliferačním efektem somatostatinových analog u pacientů s neuroendokrinními nádory. Medián PFS (času od randomizace k první progresi onemocnění v základní studii nebo v její následné již nezaslepené fázi OLE) byl při léčbě lanreotidem 32,8 měsíce. Medián PFS při podávání placeba byl v základní studii do...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu