This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Kazuistika pacienta s pNET na dlouhodobé úspěšné léčbě lanreotidem

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Studie CLARINET dnes představuje nejsilnější randomizovanou studii, zabývající se antiproliferačním efektem somatostatinových analog u pacientů s neuroendokrinními nádory. Medián PFS (času od randomizace k první progresi onemocnění v základní studii nebo v její následné již nezaslepené fázi OLE) byl při léčbě lanreotidem 32,8 měsíce. Medián PFS při podávání placeba byl v základní studii do...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu