This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Kazuistika pacienta s pNET na dlouhodobé úspěšné léčbě lanreotidem

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Studie CLARINET dnes představuje nejsilnější randomizovanou studii, zabývající se antiproliferačním efektem somatostatinových analog u pacientů s neuroendokrinními nádory. Medián PFS (času od randomizace k první progresi onemocnění v základní studii nebo v její následné již nezaslepené fázi OLE) byl při léčbě lanreotidem 32,8 měsíce. Medián PFS při podávání placeba byl v základní studii do...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu