This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Kazuistika muže s karcinomem jazyka léčeného pro inoperabilní lokoregionální recidivu třináct měsíců chemoterapií s cetuximabem i přes alergickou reakci při prvním podání

Markéta Pospíšková

KOC Zlín

Úvod Na základě studie EXTREME je v léčbě relabujícího anebo metastazujícího spinocelulárního karcinomu hlavy a krku doporučena terapie cetuximabem v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny. V České republice byla možnost úhrady na základě paragrafu 16 pro všechny lokality a od října 2016 je možnost léčby bez schvalování pro pacienty s karcinomy spodiny dutiny ústní. Díky přidání cetuximabu k dubletu platina a fluorouracil došlo u pacientů k téměř dvojnásobnému prodloužení...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu