This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Kazuistika muže s karcinomem jazyka léčeného pro inoperabilní lokoregionální recidivu třináct měsíců chemoterapií s cetuximabem i přes alergickou reakci při prvním podání

Markéta Pospíšková

KOC Zlín

Úvod Na základě studie EXTREME je v léčbě relabujícího anebo metastazujícího spinocelulárního karcinomu hlavy a krku doporučena terapie cetuximabem v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny. V České republice byla možnost úhrady na základě paragrafu 16 pro všechny lokality a od října 2016 je možnost léčby bez schvalování pro pacienty s karcinomy spodiny dutiny ústní. Díky přidání cetuximabu k dubletu platina a fluorouracil došlo u pacientů k téměř dvojnásobnému prodloužení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu