This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Kazuistika muže s karcinomem jazyka léčeného pro inoperabilní lokoregionální recidivu třináct měsíců chemoterapií s cetuximabem i přes alergickou reakci při prvním podání

Markéta Pospíšková

KOC Zlín

Úvod Na základě studie EXTREME je v léčbě relabujícího anebo metastazujícího spinocelulárního karcinomu hlavy a krku doporučena terapie cetuximabem v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny. V České republice byla možnost úhrady na základě paragrafu 16 pro všechny lokality a od října 2016 je možnost léčby bez schvalování pro pacienty s karcinomy spodiny dutiny ústní. Díky přidání cetuximabu k dubletu platina a fluorouracil došlo u pacientů k téměř dvojnásobnému prodloužení...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu