This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Kazuistika muže s karcinomem jazyka léčeného pro inoperabilní lokoregionální recidivu třináct měsíců chemoterapií s cetuximabem i přes alergickou reakci při prvním podání

Markéta Pospíšková

KOC Zlín

Úvod Na základě studie EXTREME je v léčbě relabujícího anebo metastazujícího spinocelulárního karcinomu hlavy a krku doporučena terapie cetuximabem v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny. V České republice byla možnost úhrady na základě paragrafu 16 pro všechny lokality a od října 2016 je možnost léčby bez schvalování pro pacienty s karcinomy spodiny dutiny ústní. Díky přidání cetuximabu k dubletu platina a fluorouracil došlo u pacientů k téměř dvojnásobnému prodloužení...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu