This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Karcinom slinivky břišní – současná systémová léčba

Dagmar Brančíková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Souhrn Karcinom slinivky břišní patří mezi tumory s vysokou mortalitou ve všech klinických stadiích. Jejich incidence postupně narůstá, ale jako u jediné z pěti hlavních diagnóz (nádory plic, prsu, prostaty, pankreatu a kolorekta) stoupá i úmrtnost. Systémová protinádorová léčba těchto nádorů v poslední době přece jen zaznamenává pozitivní vývoj, ověřují se nové postupy a nová cytostatika, nicméně zásadního pokroku zatím nebylo dosaženo. Výsledkem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu