This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Karcinom slinivky břišní – současná systémová léčba

Dagmar Brančíková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Souhrn Karcinom slinivky břišní patří mezi tumory s vysokou mortalitou ve všech klinických stadiích. Jejich incidence postupně narůstá, ale jako u jediné z pěti hlavních diagnóz (nádory plic, prsu, prostaty, pankreatu a kolorekta) stoupá i úmrtnost. Systémová protinádorová léčba těchto nádorů v poslední době přece jen zaznamenává pozitivní vývoj, ověřují se nové postupy a nová cytostatika, nicméně zásadního pokroku zatím nebylo dosaženo. Výsledkem...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu