This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom prsu u mladých žen – závažný medicínský problém

Alena Skálová,1,3 Alena Skálová jr,2 Jindřich Fínek2

1 Šiklův ústav patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň
2 Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň
3 Bioptická laboratoř s.r.o, Plzeň

Úvod Karcinom prsu je chronické onemocnění s dlouhodobým mnohaletým průběhem. Nejnovější epidemiologická data Národního onkologického registru (NOR) potvrzují fakt, že karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným onemocněním žen a jeho incidence trvale výrazně roste.(1) Poslední data z NOR jsou z roku 2010, kdy bylo hlášeno 6 498 nových nádorů prsu u žen. Průměrný věk pacientek s karcinomem prsu v době diagnózy je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu