This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom prsu u mladých žen – závažný medicínský problém

Alena Skálová,1,3 Alena Skálová jr,2 Jindřich Fínek2

1 Šiklův ústav patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň
2 Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň
3 Bioptická laboratoř s.r.o, Plzeň

Úvod Karcinom prsu je chronické onemocnění s dlouhodobým mnohaletým průběhem. Nejnovější epidemiologická data Národního onkologického registru (NOR) potvrzují fakt, že karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným onemocněním žen a jeho incidence trvale výrazně roste.(1) Poslední data z NOR jsou z roku 2010, kdy bylo hlášeno 6 498 nových nádorů prsu u žen. Průměrný věk pacientek s karcinomem prsu v době diagnózy je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu