This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom prsu u mladých žen – závažný medicínský problém

Alena Skálová,1,3 Alena Skálová jr,2 Jindřich Fínek2

1 Šiklův ústav patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň
2 Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň
3 Bioptická laboratoř s.r.o, Plzeň

Úvod Karcinom prsu je chronické onemocnění s dlouhodobým mnohaletým průběhem. Nejnovější epidemiologická data Národního onkologického registru (NOR) potvrzují fakt, že karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným onemocněním žen a jeho incidence trvale výrazně roste.(1) Poslední data z NOR jsou z roku 2010, kdy bylo hlášeno 6 498 nových nádorů prsu u žen. Průměrný věk pacientek s karcinomem prsu v době diagnózy je...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu