This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom prsu u mladých žen – závažný medicínský problém

Alena Skálová,1,3 Alena Skálová jr,2 Jindřich Fínek2

1 Šiklův ústav patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň
2 Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Plzeň
3 Bioptická laboratoř s.r.o, Plzeň

Úvod Karcinom prsu je chronické onemocnění s dlouhodobým mnohaletým průběhem. Nejnovější epidemiologická data Národního onkologického registru (NOR) potvrzují fakt, že karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným onemocněním žen a jeho incidence trvale výrazně roste.(1) Poslední data z NOR jsou z roku 2010, kdy bylo hlášeno 6 498 nových nádorů prsu u žen. Průměrný věk pacientek s karcinomem prsu v době diagnózy je...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu