This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Karcinom prsu – kontroverze adjuvantní léčby malých nádorů bez prokázaného postižení spádových lymfatických uzlin (T1ab, N0)

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a Ústav radiační onkologie FNB

Úvod Karcinom prsu je modelovým příkladem překotného rozvoje vědeckých poznatků molekulární diagnostikou počínaje a cílenou terapií na molekulární úrovni konče. Ve vyspělých zemích včetně České republiky byl zaznamenán pokles mortality, který souvisí s rozvojem diagnostických a terapeutických možností. Na poklesu se podílí více faktorů, z nichž nejdůležitější je časný záchyt, dále účinnější eliminace reziduální choroby...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu