This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom pankreatu ‒ multioborový přístup

Miroslav Zavoral1,3, Bohuš Bunganič1,3, Pavel Záruba2,3

1 Interní klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a ÚVN
2 Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK v Praze a ÚVN
3 Pankreatická multioborová skupina ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice ‒ Vojenská fakultní nemocnice Praha

Úvod Adenokarcinom pankreatu je maligní nádorové onemocnění vycházející z epitelu pankreatického vývodu. Incidence karcinomu pankreatu (KP) je téměř shodná s mortalitou a za poslední desetiletí trvale narůstá. Navíc, dle prognózy statistiků je očekáván další nárůst incidence a mortality. Moderní vyšetřovací metody v medicíně zpřesnily diagnostické možnosti, ale bez efektu na celkové přežití pacientů. Důvodem je, že diagnostika KP je založena na pozdních symptomech,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu