This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom pankreatu ‒ multioborový přístup

Miroslav Zavoral1,3, Bohuš Bunganič1,3, Pavel Záruba2,3

1 Interní klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a ÚVN
2 Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK v Praze a ÚVN
3 Pankreatická multioborová skupina ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice ‒ Vojenská fakultní nemocnice Praha

Úvod Adenokarcinom pankreatu je maligní nádorové onemocnění vycházející z epitelu pankreatického vývodu. Incidence karcinomu pankreatu (KP) je téměř shodná s mortalitou a za poslední desetiletí trvale narůstá. Navíc, dle prognózy statistiků je očekáván další nárůst incidence a mortality. Moderní vyšetřovací metody v medicíně zpřesnily diagnostické možnosti, ale bez efektu na celkové přežití pacientů. Důvodem je, že diagnostika KP je založena na pozdních symptomech,...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu