This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom pankreatu ‒ multioborový přístup

Miroslav Zavoral1,3, Bohuš Bunganič1,3, Pavel Záruba2,3

1 Interní klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a ÚVN
2 Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK v Praze a ÚVN
3 Pankreatická multioborová skupina ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice ‒ Vojenská fakultní nemocnice Praha

Úvod Adenokarcinom pankreatu je maligní nádorové onemocnění vycházející z epitelu pankreatického vývodu. Incidence karcinomu pankreatu (KP) je téměř shodná s mortalitou a za poslední desetiletí trvale narůstá. Navíc, dle prognózy statistiků je očekáván další nárůst incidence a mortality. Moderní vyšetřovací metody v medicíně zpřesnily diagnostické možnosti, ale bez efektu na celkové přežití pacientů. Důvodem je, že diagnostika KP je založena na pozdních symptomech,...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu