This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom pankreatu ‒ multioborový přístup

Miroslav Zavoral1,3, Bohuš Bunganič1,3, Pavel Záruba2,3

1 Interní klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a ÚVN
2 Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK v Praze a ÚVN
3 Pankreatická multioborová skupina ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice ‒ Vojenská fakultní nemocnice Praha

Úvod Adenokarcinom pankreatu je maligní nádorové onemocnění vycházející z epitelu pankreatického vývodu. Incidence karcinomu pankreatu (KP) je téměř shodná s mortalitou a za poslední desetiletí trvale narůstá. Navíc, dle prognózy statistiků je očekáván další nárůst incidence a mortality. Moderní vyšetřovací metody v medicíně zpřesnily diagnostické možnosti, ale bez efektu na celkové přežití pacientů. Důvodem je, že diagnostika KP je založena na pozdních symptomech,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu