This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Karcinoidový syndrom u neuroendokrinního nádoru plic

Hana Šiffnerová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Nemocná, 31 let, s negativní rodinnou a osobní anamnézou, bez chronické medikace, v červnu 2010 byla vyšetřována na dráždivý kašel, stěžovala si dlouhodobě i na průjmy.   7/2010: CT plic a mediastina – difuzní uzlinový proces prakticky v rozsahu celého mediastina i plicních hilů, místy s kalcifikacemi, lymfatické uzliny splývají v pakety, největší uzlina velikosti cca 44 × 25 mm. Difuzně v plicním parenchymu patrná vícečetná ložiska oboustranně,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu