This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Již 20 let práce Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

redakce

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Den 25. 1. 2018 se konalo minikolokvium k 20. výročí založení Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Setkání proběhlo v rámci mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.   Úvodního slova se ujala MUDr. E. Sedláčková, MBA, jedna ze zakladatelek skupiny. Zdůraznila, že neudroendokrinní nádory jsou staré jako lidstvo samo. Z tohoto důvodu historické ohlédnutí přednášející začalo již od biblického Goliáše, nositele MEN1 syndromu,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu