This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Již 20 let práce Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

redakce

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Den 25. 1. 2018 se konalo minikolokvium k 20. výročí založení Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Setkání proběhlo v rámci mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.   Úvodního slova se ujala MUDr. E. Sedláčková, MBA, jedna ze zakladatelek skupiny. Zdůraznila, že neudroendokrinní nádory jsou staré jako lidstvo samo. Z tohoto důvodu historické ohlédnutí přednášející začalo již od biblického Goliáše, nositele MEN1 syndromu,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu