This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Již 20 let práce Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

redakce

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Den 25. 1. 2018 se konalo minikolokvium k 20. výročí založení Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Setkání proběhlo v rámci mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.   Úvodního slova se ujala MUDr. E. Sedláčková, MBA, jedna ze zakladatelek skupiny. Zdůraznila, že neudroendokrinní nádory jsou staré jako lidstvo samo. Z tohoto důvodu historické ohlédnutí přednášející začalo již od biblického Goliáše, nositele MEN1 syndromu,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu