This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Již 20 let práce Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

redakce

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Den 25. 1. 2018 se konalo minikolokvium k 20. výročí založení Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Setkání proběhlo v rámci mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.   Úvodního slova se ujala MUDr. E. Sedláčková, MBA, jedna ze zakladatelek skupiny. Zdůraznila, že neudroendokrinní nádory jsou staré jako lidstvo samo. Z tohoto důvodu historické ohlédnutí přednášející začalo již od biblického Goliáše, nositele MEN1 syndromu,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu