This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Již 20 let práce Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

redakce

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Den 25. 1. 2018 se konalo minikolokvium k 20. výročí založení Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Setkání proběhlo v rámci mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.   Úvodního slova se ujala MUDr. E. Sedláčková, MBA, jedna ze zakladatelek skupiny. Zdůraznila, že neudroendokrinní nádory jsou staré jako lidstvo samo. Z tohoto důvodu historické ohlédnutí přednášející začalo již od biblického Goliáše, nositele MEN1 syndromu,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu