This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Již 19. Jedličkovy dny

Karolína Vodehnalová

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Letošní celorepublikové setkání Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČNS ČLS JEP) za organizační podpory nadačního fondu IMPULS se odehrálo ve dnech 24. a 25. května 2019 v Praze. Odborný program byl postaven zejména na tématech likvorologie, farmakovigilance a léčebných cílů a strategie léčby roztroušené sklerózy (RS). První přednášené téma likvorologie se neslo v duchu významu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu