This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Již 19. Jedličkovy dny

Karolína Vodehnalová

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Letošní celorepublikové setkání Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČNS ČLS JEP) za organizační podpory nadačního fondu IMPULS se odehrálo ve dnech 24. a 25. května 2019 v Praze. Odborný program byl postaven zejména na tématech likvorologie, farmakovigilance a léčebných cílů a strategie léčby roztroušené sklerózy (RS). První přednášené téma likvorologie se neslo v duchu významu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu