This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Již 19. Jedličkovy dny

Karolína Vodehnalová

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Letošní celorepublikové setkání Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČNS ČLS JEP) za organizační podpory nadačního fondu IMPULS se odehrálo ve dnech 24. a 25. května 2019 v Praze. Odborný program byl postaven zejména na tématech likvorologie, farmakovigilance a léčebných cílů a strategie léčby roztroušené sklerózy (RS). První přednášené téma likvorologie se neslo v duchu významu...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu