This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Již 19. Jedličkovy dny

Karolína Vodehnalová

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Letošní celorepublikové setkání Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČNS ČLS JEP) za organizační podpory nadačního fondu IMPULS se odehrálo ve dnech 24. a 25. května 2019 v Praze. Odborný program byl postaven zejména na tématech likvorologie, farmakovigilance a léčebných cílů a strategie léčby roztroušené sklerózy (RS). První přednášené téma likvorologie se neslo v duchu významu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu