This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Již 19. Jedličkovy dny

Karolína Vodehnalová

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Letošní celorepublikové setkání Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČNS ČLS JEP) za organizační podpory nadačního fondu IMPULS se odehrálo ve dnech 24. a 25. května 2019 v Praze. Odborný program byl postaven zejména na tématech likvorologie, farmakovigilance a léčebných cílů a strategie léčby roztroušené sklerózy (RS). První přednášené téma likvorologie se neslo v duchu významu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu