This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Je nutné přehodnotit současné postupy při výběru první linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu RAS divokého typu?

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V současné době jsme svědky přehodnocování přístupu k léčbě kolorektálního karcinomu. Co vedlo k hledání odpovědi, jak správně volit sekvenční léčbu kombinované chemoterapie a biologické léčby?   Mezinárodní doporučení NCCN a ESMO stanovila určité sekvence léčebných kombinací, které nepřinesly uspokojivé výsledky. 90,1 % pacientů s lokalizovaným onemocněním kolorektálního nádoru dosáhne pětiletého přežití, ale pětileté přežití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem dosáhne jen 11,7 %...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu