This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Je nutné přehodnotit současné postupy při výběru první linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu RAS divokého typu?

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V současné době jsme svědky přehodnocování přístupu k léčbě kolorektálního karcinomu. Co vedlo k hledání odpovědi, jak správně volit sekvenční léčbu kombinované chemoterapie a biologické léčby?   Mezinárodní doporučení NCCN a ESMO stanovila určité sekvence léčebných kombinací, které nepřinesly uspokojivé výsledky. 90,1 % pacientů s lokalizovaným onemocněním kolorektálního nádoru dosáhne pětiletého přežití, ale pětileté přežití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem dosáhne jen 11,7 %...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu