This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Je nutné přehodnotit současné postupy při výběru první linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu RAS divokého typu?

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V současné době jsme svědky přehodnocování přístupu k léčbě kolorektálního karcinomu. Co vedlo k hledání odpovědi, jak správně volit sekvenční léčbu kombinované chemoterapie a biologické léčby?   Mezinárodní doporučení NCCN a ESMO stanovila určité sekvence léčebných kombinací, které nepřinesly uspokojivé výsledky. 90,1 % pacientů s lokalizovaným onemocněním kolorektálního nádoru dosáhne pětiletého přežití, ale pětileté přežití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem dosáhne jen 11,7 %...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu