This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Jde vždy o předčasnou pubertu?

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Vendulka byla odeslána k endokrinologickému vyšetření v 6 letech a 10 měsících s diagnózou pubertas praecox. Byla z 2. fyziologické gravidity, porod v termínu spontánní záhlavím, vážila 3 800 g, měřila 50 cm, vyvíjela se dobře, byla zdravá, na nic si nestěžovala. Při vyšetření měla labiální ochlupení, prsní žláza nebyla hmatná. Klinický nález byl fyziologický, TK 105/60. Při analýze růstové křivky bylo patrné, že od 5....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu