This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Jarní škola 2018 – komentované přednášky POST ENETS HIGHLIGHTS

Redakce

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Ve dnech 20.–21. 4. 2018 proběhlo v Zámeckém hotelu v Třešti setkání POST ENETS HIGHLIGHTS – Jarní škola 2018. První den jednání zahájila program 10. plenární schůze Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Zprávu přednesla MUDr. Eva Sedláčková, připomenula historii skupiny – velikost a složení členské základny – a také zmínila, že rok 2019 bude rokem volebním. Paní doktorka rovněž zhodnotila stav...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu