This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Jarní škola 2018 – komentované přednášky POST ENETS HIGHLIGHTS

Redakce

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Ve dnech 20.–21. 4. 2018 proběhlo v Zámeckém hotelu v Třešti setkání POST ENETS HIGHLIGHTS – Jarní škola 2018. První den jednání zahájila program 10. plenární schůze Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Zprávu přednesla MUDr. Eva Sedláčková, připomenula historii skupiny – velikost a složení členské základny – a také zmínila, že rok 2019 bude rokem volebním. Paní doktorka rovněž zhodnotila stav...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu