This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Jarní škola 2018 – komentované přednášky POST ENETS HIGHLIGHTS

Redakce

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Ve dnech 20.–21. 4. 2018 proběhlo v Zámeckém hotelu v Třešti setkání POST ENETS HIGHLIGHTS – Jarní škola 2018. První den jednání zahájila program 10. plenární schůze Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Zprávu přednesla MUDr. Eva Sedláčková, připomenula historii skupiny – velikost a složení členské základny – a také zmínila, že rok 2019 bude rokem volebním. Paní doktorka rovněž zhodnotila stav...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu