This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Jarní seminář Czech MDS Group

Nina Dusílková

Ústav patologické fyziologie & Biocev, 1. LF UK, 1. interní klinika VFN v Praze

Letošní, již 9. edukační seminář na téma MDS, se konal 28. 4. 2022 v konferenčních prostorách Grand Majestic Hotel Prague. Tento seminář je tradičně specializovanou platformou pro setkání odborníků, výměnu zkušeností a nových poznatků z oblasti klinické hematologie a výzkumu se zaměřením na myelodysplastický syndrom. Odpolední seminář byl pořádán Czech MDS Group z. s. s pomocí agentury We Make Media a sponzorské...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu