This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Jarní seminář Czech MDS Group

Nina Dusílková

Ústav patologické fyziologie & Biocev, 1. LF UK, 1. interní klinika VFN v Praze

Letošní, již 9. edukační seminář na téma MDS, se konal 28. 4. 2022 v konferenčních prostorách Grand Majestic Hotel Prague. Tento seminář je tradičně specializovanou platformou pro setkání odborníků, výměnu zkušeností a nových poznatků z oblasti klinické hematologie a výzkumu se zaměřením na myelodysplastický syndrom. Odpolední seminář byl pořádán Czech MDS Group z. s. s pomocí agentury We Make Media a sponzorské...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu