This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Jarní seminář Czech MDS Group

Nina Dusílková

Ústav patologické fyziologie & Biocev, 1. LF UK, 1. interní klinika VFN v Praze

Letošní, již 9. edukační seminář na téma MDS, se konal 28. 4. 2022 v konferenčních prostorách Grand Majestic Hotel Prague. Tento seminář je tradičně specializovanou platformou pro setkání odborníků, výměnu zkušeností a nových poznatků z oblasti klinické hematologie a výzkumu se zaměřením na myelodysplastický syndrom. Odpolední seminář byl pořádán Czech MDS Group z. s. s pomocí agentury We Make Media a sponzorské...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu