This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Jarní seminář Czech MDS Group

Nina Dusílková

Ústav patologické fyziologie & Biocev, 1. LF UK, 1. interní klinika VFN v Praze

Letošní, již 9. edukační seminář na téma MDS, se konal 28. 4. 2022 v konferenčních prostorách Grand Majestic Hotel Prague. Tento seminář je tradičně specializovanou platformou pro setkání odborníků, výměnu zkušeností a nových poznatků z oblasti klinické hematologie a výzkumu se zaměřením na myelodysplastický syndrom. Odpolední seminář byl pořádán Czech MDS Group z. s. s pomocí agentury We Make Media a sponzorské...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu