This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

JAKO JEDNA RODINA

Ivana Kajzrlíková

Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku

Kolorektální karcinom je v České republice druhým nejčastějším novotvarem u obou pohlaví a jeho výskyt neustále stoupá. K rizikovým faktorům tohoto onemocnění patří kromě získaných faktorů, jakými jsou nedostatek pohybu, obezita, nedostatek vlákniny a mléčných výrobků, konzumace tučného červeného masa, obzvláště grilovaného a konzumace piva, také dědičnost. Předpokládá se, že dědičnost se podílí až na 30 % případů onemocnění. Z dostupných studií víme, že...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu