This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2022

Jak pomoci pacientovi, který „nechce”

Katarína Halčiaková

Diabetologická ambulance, EUC Klinika Praha, a.s.

Souhrn Kazuistika popisuje případ 40letého diabetika 1. typu, kterému byla stanovena diagnóza diabetes mellitus (DM) 1. typu v roce 2019. Již při stanovení diagnózy pacient nemoc zlehčoval, k režimu diabetika byl non-compliantní. Až po několika letech snahy ze strany zdravotnického personálu a po zjištění komplikací diabetu se pacient rozhodl spolupracovat a zlepšil přístup k léčbě...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu