This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2022

Jak pomoci pacientovi, který „nechce”

Katarína Halčiaková

Diabetologická ambulance, EUC Klinika Praha, a.s.

Souhrn Kazuistika popisuje případ 40letého diabetika 1. typu, kterému byla stanovena diagnóza diabetes mellitus (DM) 1. typu v roce 2019. Již při stanovení diagnózy pacient nemoc zlehčoval, k režimu diabetika byl non-compliantní. Až po několika letech snahy ze strany zdravotnického personálu a po zjištění komplikací diabetu se pacient rozhodl spolupracovat a zlepšil přístup k léčbě...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu