This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2022

Jak pomoci pacientovi, který „nechce”

Katarína Halčiaková

Diabetologická ambulance, EUC Klinika Praha, a.s.

Souhrn Kazuistika popisuje případ 40letého diabetika 1. typu, kterému byla stanovena diagnóza diabetes mellitus (DM) 1. typu v roce 2019. Již při stanovení diagnózy pacient nemoc zlehčoval, k režimu diabetika byl non-compliantní. Až po několika letech snahy ze strany zdravotnického personálu a po zjištění komplikací diabetu se pacient rozhodl spolupracovat a zlepšil přístup k léčbě...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu