This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Jak imunoterapie melanomu otevírá dveře k imunoterapii ostatních nádorů

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Uprostřed současného nadšení vyvolaného klinickým dopadem používání protilátek, které blokují imunitní kontrolní body (checkpoint inhibitory) PD-1 a CTLA-4, jsme konfrontováni se zjištěním, že pouze část pacientů, mezi 20–40 %, profituje z dané léčby. Vzhledem k tomu, že melanom byl prvním nádorem, u kterého byla tato léčba použita, staly se zkušenosti z ní návodem pro...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu