This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Jak imunoterapie melanomu otevírá dveře k imunoterapii ostatních nádorů

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Uprostřed současného nadšení vyvolaného klinickým dopadem používání protilátek, které blokují imunitní kontrolní body (checkpoint inhibitory) PD-1 a CTLA-4, jsme konfrontováni se zjištěním, že pouze část pacientů, mezi 20–40 %, profituje z dané léčby. Vzhledem k tomu, že melanom byl prvním nádorem, u kterého byla tato léčba použita, staly se zkušenosti z ní návodem pro...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu