This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Jak imunoterapie melanomu otevírá dveře k imunoterapii ostatních nádorů

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Uprostřed současného nadšení vyvolaného klinickým dopadem používání protilátek, které blokují imunitní kontrolní body (checkpoint inhibitory) PD-1 a CTLA-4, jsme konfrontováni se zjištěním, že pouze část pacientů, mezi 20–40 %, profituje z dané léčby. Vzhledem k tomu, že melanom byl prvním nádorem, u kterého byla tato léčba použita, staly se zkušenosti z ní návodem pro...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu