This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Jak imunoterapie melanomu otevírá dveře k imunoterapii ostatních nádorů

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Uprostřed současného nadšení vyvolaného klinickým dopadem používání protilátek, které blokují imunitní kontrolní body (checkpoint inhibitory) PD-1 a CTLA-4, jsme konfrontováni se zjištěním, že pouze část pacientů, mezi 20–40 %, profituje z dané léčby. Vzhledem k tomu, že melanom byl prvním nádorem, u kterého byla tato léčba použita, staly se zkušenosti z ní návodem pro...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu