This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Jak imunoterapie melanomu otevírá dveře k imunoterapii ostatních nádorů

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Uprostřed současného nadšení vyvolaného klinickým dopadem používání protilátek, které blokují imunitní kontrolní body (checkpoint inhibitory) PD-1 a CTLA-4, jsme konfrontováni se zjištěním, že pouze část pacientů, mezi 20–40 %, profituje z dané léčby. Vzhledem k tomu, že melanom byl prvním nádorem, u kterého byla tato léčba použita, staly se zkušenosti z ní návodem pro...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu