This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Jak dál v systémové léčbě pokročilých kolorektálních karcinomů – jak dlouho potrvá stagnace?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN Praha, ÚRO NNB, katedra klinické onkologie IPVZ

Kolorektální karcinomy (KRK) jsou celosvětově třetím nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a druhým nejčastějším u žen a současně čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V ČR je ročně diagnostikováno až 8 000 nových pacientů a více než 4 000 jich na toto onemocnění zemře. Více než 50 % pacientů je primárně diagnostikováno v pokročilém stadiu. V průběhu onemocnění se u 50 % pacientů objeví vzdálené metastázy, 15–20 % pacien­tů...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu