This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Jak dál v systémové léčbě pokročilých kolorektálních karcinomů – jak dlouho potrvá stagnace?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN Praha, ÚRO NNB, katedra klinické onkologie IPVZ

Kolorektální karcinomy (KRK) jsou celosvětově třetím nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a druhým nejčastějším u žen a současně čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V ČR je ročně diagnostikováno až 8 000 nových pacientů a více než 4 000 jich na toto onemocnění zemře. Více než 50 % pacientů je primárně diagnostikováno v pokročilém stadiu. V průběhu onemocnění se u 50 % pacientů objeví vzdálené metastázy, 15–20 % pacien­tů...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu