This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Jak dál v systémové léčbě pokročilých kolorektálních karcinomů – jak dlouho potrvá stagnace?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN Praha, ÚRO NNB, katedra klinické onkologie IPVZ

Kolorektální karcinomy (KRK) jsou celosvětově třetím nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a druhým nejčastějším u žen a současně čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V ČR je ročně diagnostikováno až 8 000 nových pacientů a více než 4 000 jich na toto onemocnění zemře. Více než 50 % pacientů je primárně diagnostikováno v pokročilém stadiu. V průběhu onemocnění se u 50 % pacientů objeví vzdálené metastázy, 15–20 % pacien­tů...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu