This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Jak dál v systémové léčbě pokročilých kolorektálních karcinomů – jak dlouho potrvá stagnace?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN Praha, ÚRO NNB, katedra klinické onkologie IPVZ

Kolorektální karcinomy (KRK) jsou celosvětově třetím nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a druhým nejčastějším u žen a současně čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V ČR je ročně diagnostikováno až 8 000 nových pacientů a více než 4 000 jich na toto onemocnění zemře. Více než 50 % pacientů je primárně diagnostikováno v pokročilém stadiu. V průběhu onemocnění se u 50 % pacientů objeví vzdálené metastázy, 15–20 % pacien­tů...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu