This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

ITOC Praha

Eva Závadová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Ve dnech 20.–22. března 2017 proběhla v Praze mezinárodní konference ITOC (International cancer immunotherapy conference). Prezidenti konference byli profesor Zielinski a profesor Kaufman, který je zakládajícím členem a bývalým prezidentem americké SITC (Společnost pro imunoterapii nádorů), jejíž činnost na konferenci představil a zdůraznil, že k úspěchu imunoterapie je nutná mezioborová spolupráce.   Výsledky imunoterapie jsou velkým...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu