This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Intrauterinní růstová retardace

Dana Novotná

Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

Úvod Intrauterinní růstová retardace (IUGR) je stav, kdy plod není schopen dorůst geneticky dané velikosti. K poruše růstu dochází v důsledku nedostatečné dodávky živin nebo kyslíku. Příčinou může být porucha funkce placenty, neschopnost plodu dodané živiny správně využít, ale také onemocnění, abúzus, nebo porucha výživy matky. IUGR lze diagnostikovat pomocí opakovaného sonografického měření plodu. Pokud je zachycena...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu