This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Intrauterinní růstová retardace

Dana Novotná

Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

Úvod Intrauterinní růstová retardace (IUGR) je stav, kdy plod není schopen dorůst geneticky dané velikosti. K poruše růstu dochází v důsledku nedostatečné dodávky živin nebo kyslíku. Příčinou může být porucha funkce placenty, neschopnost plodu dodané živiny správně využít, ale také onemocnění, abúzus, nebo porucha výživy matky. IUGR lze diagnostikovat pomocí opakovaného sonografického měření plodu. Pokud je zachycena...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu