This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Intrauterinní růstová retardace

Dana Novotná

Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

Úvod Intrauterinní růstová retardace (IUGR) je stav, kdy plod není schopen dorůst geneticky dané velikosti. K poruše růstu dochází v důsledku nedostatečné dodávky živin nebo kyslíku. Příčinou může být porucha funkce placenty, neschopnost plodu dodané živiny správně využít, ale také onemocnění, abúzus, nebo porucha výživy matky. IUGR lze diagnostikovat pomocí opakovaného sonografického měření plodu. Pokud je zachycena...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu