This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Intrauterinní růstová retardace

Dana Novotná

Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

Úvod Intrauterinní růstová retardace (IUGR) je stav, kdy plod není schopen dorůst geneticky dané velikosti. K poruše růstu dochází v důsledku nedostatečné dodávky živin nebo kyslíku. Příčinou může být porucha funkce placenty, neschopnost plodu dodané živiny správně využít, ale také onemocnění, abúzus, nebo porucha výživy matky. IUGR lze diagnostikovat pomocí opakovaného sonografického měření plodu. Pokud je zachycena...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu