This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2019

Inkretiny a léčba obezity GLP-1 inkretinovými agonisty

Ľubica Cibičková, David Karásek

III. interní klinika – nefrologie, revmatologie, endokrinologie FN Olomouc

Souhrn V uvedeném přehledovém článku popisujeme mechanizmy účinku působení inkretinů (především glucagon-like peptidu 1), jejich roli v léčbě diabetu mellitu 2. typu a následně jejich vztah k léčbě obezity. Z inkretinové léčby je v terapii obezity využíván liraglutid 3,0 mg/den a výhledově bude k dispozici semaglutid. Klíčová slova inkretiny, GLP-1, liraglutid, léčba obezity   Úvod Terapie obezity představuje vzhledem k současnému narůstajícímu počtu obézních...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu