This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2019

Inkretiny a léčba obezity GLP-1 inkretinovými agonisty

Ľubica Cibičková, David Karásek

III. interní klinika – nefrologie, revmatologie, endokrinologie FN Olomouc

Souhrn V uvedeném přehledovém článku popisujeme mechanizmy účinku působení inkretinů (především glucagon-like peptidu 1), jejich roli v léčbě diabetu mellitu 2. typu a následně jejich vztah k léčbě obezity. Z inkretinové léčby je v terapii obezity využíván liraglutid 3,0 mg/den a výhledově bude k dispozici semaglutid. Klíčová slova inkretiny, GLP-1, liraglutid, léčba obezity   Úvod Terapie obezity představuje vzhledem k současnému narůstajícímu počtu obézních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu