This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2019

Inkretiny a léčba obezity GLP-1 inkretinovými agonisty

Ľubica Cibičková, David Karásek

III. interní klinika – nefrologie, revmatologie, endokrinologie FN Olomouc

Souhrn V uvedeném přehledovém článku popisujeme mechanizmy účinku působení inkretinů (především glucagon-like peptidu 1), jejich roli v léčbě diabetu mellitu 2. typu a následně jejich vztah k léčbě obezity. Z inkretinové léčby je v terapii obezity využíván liraglutid 3,0 mg/den a výhledově bude k dispozici semaglutid. Klíčová slova inkretiny, GLP-1, liraglutid, léčba obezity   Úvod Terapie obezity představuje vzhledem k současnému narůstajícímu počtu obézních...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu