This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2019

Inkretiny a léčba obezity GLP-1 inkretinovými agonisty

Ľubica Cibičková, David Karásek

III. interní klinika – nefrologie, revmatologie, endokrinologie FN Olomouc

Souhrn V uvedeném přehledovém článku popisujeme mechanizmy účinku působení inkretinů (především glucagon-like peptidu 1), jejich roli v léčbě diabetu mellitu 2. typu a následně jejich vztah k léčbě obezity. Z inkretinové léčby je v terapii obezity využíván liraglutid 3,0 mg/den a výhledově bude k dispozici semaglutid. Klíčová slova inkretiny, GLP-1, liraglutid, léčba obezity   Úvod Terapie obezity představuje vzhledem k současnému narůstajícímu počtu obézních...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu