This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Inkontinence moče u diabetika

Kateřina Vlachová

Centrum následné péče a Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Článek shrnuje současné pohledy na etiologii, diagnostiku a terapii inkontinence. Soustřeďuje se na problematiku diabetické cystopatie. Cílem je zlepšit péči o frustrované pacienty, kolísající mezi nihilismem a nereálnými představami o možnostech léčení. I když ideální řešení neexistuje, ověřené znalosti a informace pomáhají lékařům vybrat individuální a optimální způsob, jak jejich situaci zvládnout. Klíčová slova...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu