This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Inkontinence moče u diabetika

Kateřina Vlachová

Centrum následné péče a Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Článek shrnuje současné pohledy na etiologii, diagnostiku a terapii inkontinence. Soustřeďuje se na problematiku diabetické cystopatie. Cílem je zlepšit péči o frustrované pacienty, kolísající mezi nihilismem a nereálnými představami o možnostech léčení. I když ideální řešení neexistuje, ověřené znalosti a informace pomáhají lékařům vybrat individuální a optimální způsob, jak jejich situaci zvládnout. Klíčová slova...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu