This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Inhibitory beta-laktamáz: staronová strategie proti multirezistentním bakteriím

Jan Závora

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Již v roce 1945 se ve své přednášce při převzetí Nobelovy ceny za objev prvního antibiotika, penicilinu, sir Alexander Fleming vyjádřil k rezistenci bakterií k penicilinu jako k reálné hrozbě. Jeho předpověď byla pravdivá, v současnosti se čím dál častěji setkáváme s kmeny bakterií rezistentními na některé nebo všechny beta-laktamy, obzvláště velkým problémem je pak rezistence k rezervním antibiotikům, karbapenemům. Beta-laktamová antibiotika jsou už...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu