This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Inhibitory beta-laktamáz: staronová strategie proti multirezistentním bakteriím

Jan Závora

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Již v roce 1945 se ve své přednášce při převzetí Nobelovy ceny za objev prvního antibiotika, penicilinu, sir Alexander Fleming vyjádřil k rezistenci bakterií k penicilinu jako k reálné hrozbě. Jeho předpověď byla pravdivá, v současnosti se čím dál častěji setkáváme s kmeny bakterií rezistentními na některé nebo všechny beta-laktamy, obzvláště velkým problémem je pak rezistence k rezervním antibiotikům, karbapenemům. Beta-laktamová antibiotika jsou už...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu