This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Inhibitory beta-laktamáz: staronová strategie proti multirezistentním bakteriím

Jan Závora

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Již v roce 1945 se ve své přednášce při převzetí Nobelovy ceny za objev prvního antibiotika, penicilinu, sir Alexander Fleming vyjádřil k rezistenci bakterií k penicilinu jako k reálné hrozbě. Jeho předpověď byla pravdivá, v současnosti se čím dál častěji setkáváme s kmeny bakterií rezistentními na některé nebo všechny beta-laktamy, obzvláště velkým problémem je pak rezistence k rezervním antibiotikům, karbapenemům. Beta-laktamová antibiotika jsou už...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu