This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Inhibitory beta-laktamáz: staronová strategie proti multirezistentním bakteriím

Jan Závora

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Již v roce 1945 se ve své přednášce při převzetí Nobelovy ceny za objev prvního antibiotika, penicilinu, sir Alexander Fleming vyjádřil k rezistenci bakterií k penicilinu jako k reálné hrozbě. Jeho předpověď byla pravdivá, v současnosti se čím dál častěji setkáváme s kmeny bakterií rezistentními na některé nebo všechny beta-laktamy, obzvláště velkým problémem je pak rezistence k rezervním antibiotikům, karbapenemům. Beta-laktamová antibiotika jsou už...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu