This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Informace ze 3. mezinárodní konsenzuální konference na téma pokročilého karcinomu prsu (ABC3), Lisabon 2015

Redakce

časopis Breast Cancer News

Zatímco říjen je věnován zvyšování povědomí o karcinomu prsu, členové nadace Breast Cancer Research (BCRF) se v listopadu setkávají, aby probrali novinky v léčbě a výzkumu karcinomu prsu. Začátkem listopadu Dr. Fatima Cardoso, Dr. Eric Winer, Dr. Larry Norton a Dr. Alberto Costa spolupředsedali konferenci známé pod názvem ABC3, pořádané pravidelně ve dvouročních intervalech v Lisabonu. Konference se zúčastnilo téměř 1 200 lékařů, vědců a zástupců pacientů z celého...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu