This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Informace ze 3. mezinárodní konsenzuální konference na téma pokročilého karcinomu prsu (ABC3), Lisabon 2015

Redakce

časopis Breast Cancer News

Zatímco říjen je věnován zvyšování povědomí o karcinomu prsu, členové nadace Breast Cancer Research (BCRF) se v listopadu setkávají, aby probrali novinky v léčbě a výzkumu karcinomu prsu. Začátkem listopadu Dr. Fatima Cardoso, Dr. Eric Winer, Dr. Larry Norton a Dr. Alberto Costa spolupředsedali konferenci známé pod názvem ABC3, pořádané pravidelně ve dvouročních intervalech v Lisabonu. Konference se zúčastnilo téměř 1 200 lékařů, vědců a zástupců pacientů z celého...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu