This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Informace ze 3. mezinárodní konsenzuální konference na téma pokročilého karcinomu prsu (ABC3), Lisabon 2015

Redakce

časopis Breast Cancer News

Zatímco říjen je věnován zvyšování povědomí o karcinomu prsu, členové nadace Breast Cancer Research (BCRF) se v listopadu setkávají, aby probrali novinky v léčbě a výzkumu karcinomu prsu. Začátkem listopadu Dr. Fatima Cardoso, Dr. Eric Winer, Dr. Larry Norton a Dr. Alberto Costa spolupředsedali konferenci známé pod názvem ABC3, pořádané pravidelně ve dvouročních intervalech v Lisabonu. Konference se zúčastnilo téměř 1 200 lékařů, vědců a zástupců pacientů z celého...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu