This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Infekce měkkých tkání po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Petr Říha

Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole

Úvod Komplikované infekce kůže a měkkých tkání (cSSTI) představují závažnou komplikaci u dětských i dospělých pacientů podstupujících protinádorovou terapii. Lokalizace infekce v perianální oblasti u pacientů v neutropenii může vést k rozvoji sekundárního septického stavu s potenciálně fatálním průběhem.(1) V intenzivní cytostatické léčbě jsou k rozvoji této komplikace zvláště vnímavé nejmladší děti, kojenci a batolata, infekce se však může vyskytnout u dětí v kterémkoliv věku. U pacientů v agranulocytóze nebývají...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu