This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Infekce měkkých tkání po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Petr Říha

Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole

Úvod Komplikované infekce kůže a měkkých tkání (cSSTI) představují závažnou komplikaci u dětských i dospělých pacientů podstupujících protinádorovou terapii. Lokalizace infekce v perianální oblasti u pacientů v neutropenii může vést k rozvoji sekundárního septického stavu s potenciálně fatálním průběhem.(1) V intenzivní cytostatické léčbě jsou k rozvoji této komplikace zvláště vnímavé nejmladší děti, kojenci a batolata, infekce se však může vyskytnout u dětí v kterémkoliv věku. U pacientů v agranulocytóze nebývají...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu