This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Indikace a interpretace

Eva Al Taji

Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Souhrn Článek podává přehled současných možností laboratorní diagnostiky tyreoidální osy, ale také upozorňuje na některá její úskalí. Podrobněji se zabývá interpretací a diferenciálně diagnostickou rozvahou jak typických, tak i méně častých laboratorních nálezů. Zdůrazňuje také nutnost odlišení náhodně detekovaných hraničních nálezů a variant normy od skutečných tyreopatií. Klíčová slova: tyreopatie, tyroxin, tyreotropin, hypotyreóza, hypertyreóza   Historie a současnost laboratorní diagnostiky tyreopatií...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu