This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Indikace a interpretace

Eva Al Taji

Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Souhrn Článek podává přehled současných možností laboratorní diagnostiky tyreoidální osy, ale také upozorňuje na některá její úskalí. Podrobněji se zabývá interpretací a diferenciálně diagnostickou rozvahou jak typických, tak i méně častých laboratorních nálezů. Zdůrazňuje také nutnost odlišení náhodně detekovaných hraničních nálezů a variant normy od skutečných tyreopatií. Klíčová slova: tyreopatie, tyroxin, tyreotropin, hypotyreóza, hypertyreóza   Historie a současnost laboratorní diagnostiky tyreopatií...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu