This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Indikace a interpretace

Eva Al Taji

Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Souhrn Článek podává přehled současných možností laboratorní diagnostiky tyreoidální osy, ale také upozorňuje na některá její úskalí. Podrobněji se zabývá interpretací a diferenciálně diagnostickou rozvahou jak typických, tak i méně častých laboratorních nálezů. Zdůrazňuje také nutnost odlišení náhodně detekovaných hraničních nálezů a variant normy od skutečných tyreopatií. Klíčová slova: tyreopatie, tyroxin, tyreotropin, hypotyreóza, hypertyreóza   Historie a současnost laboratorní diagnostiky tyreopatií...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu