This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Indikace a interpretace

Eva Al Taji

Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Souhrn Článek podává přehled současných možností laboratorní diagnostiky tyreoidální osy, ale také upozorňuje na některá její úskalí. Podrobněji se zabývá interpretací a diferenciálně diagnostickou rozvahou jak typických, tak i méně častých laboratorních nálezů. Zdůrazňuje také nutnost odlišení náhodně detekovaných hraničních nálezů a variant normy od skutečných tyreopatií. Klíčová slova: tyreopatie, tyroxin, tyreotropin, hypotyreóza, hypertyreóza   Historie a současnost laboratorní diagnostiky tyreopatií...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu