This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Indikace a interpretace

Eva Al Taji

Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Souhrn Článek podává přehled současných možností laboratorní diagnostiky tyreoidální osy, ale také upozorňuje na některá její úskalí. Podrobněji se zabývá interpretací a diferenciálně diagnostickou rozvahou jak typických, tak i méně častých laboratorních nálezů. Zdůrazňuje také nutnost odlišení náhodně detekovaných hraničních nálezů a variant normy od skutečných tyreopatií. Klíčová slova: tyreopatie, tyroxin, tyreotropin, hypotyreóza, hypertyreóza   Historie a současnost laboratorní diagnostiky tyreopatií...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu