This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Incidence pozdní nevolnosti a zvracení u pacientů léčených emetogenní chemoterapií – předpoklady a realita

Tomáš Büchler

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK, Praha

Grunberg et al. Incidence of Chemotherapy-Induced Nausea and Emesis after Modern Antiemetics: Perception versus Reality   Úvod Pozdní nevolnosti a zvracení po chemoterapii jsou problémem, jenž je v některých případech ještě závažnější než nevolnost a zvracení v prvních 24 hodinách po chemoterapii. Vzhledem k tomu, že pozdní nevolnost a zvracení se někdy objevují i tehdy, když nedochází k akutní nevolnosti a zvracení, a že jednotlivá antiemetika mohou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu