This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Incidence pozdní nevolnosti a zvracení u pacientů léčených emetogenní chemoterapií – předpoklady a realita

Tomáš Büchler

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK, Praha

Grunberg et al. Incidence of Chemotherapy-Induced Nausea and Emesis after Modern Antiemetics: Perception versus Reality   Úvod Pozdní nevolnosti a zvracení po chemoterapii jsou problémem, jenž je v některých případech ještě závažnější než nevolnost a zvracení v prvních 24 hodinách po chemoterapii. Vzhledem k tomu, že pozdní nevolnost a zvracení se někdy objevují i tehdy, když nedochází k akutní nevolnosti a zvracení, a že jednotlivá antiemetika mohou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu