This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Incidence pozdní nevolnosti a zvracení u pacientů léčených emetogenní chemoterapií – předpoklady a realita

Tomáš Büchler

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK, Praha

Grunberg et al. Incidence of Chemotherapy-Induced Nausea and Emesis after Modern Antiemetics: Perception versus Reality   Úvod Pozdní nevolnosti a zvracení po chemoterapii jsou problémem, jenž je v některých případech ještě závažnější než nevolnost a zvracení v prvních 24 hodinách po chemoterapii. Vzhledem k tomu, že pozdní nevolnost a zvracení se někdy objevují i tehdy, když nedochází k akutní nevolnosti a zvracení, a že jednotlivá antiemetika mohou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu