This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Incidence pozdní nevolnosti a zvracení u pacientů léčených emetogenní chemoterapií – předpoklady a realita

Tomáš Büchler

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK, Praha

Grunberg et al. Incidence of Chemotherapy-Induced Nausea and Emesis after Modern Antiemetics: Perception versus Reality   Úvod Pozdní nevolnosti a zvracení po chemoterapii jsou problémem, jenž je v některých případech ještě závažnější než nevolnost a zvracení v prvních 24 hodinách po chemoterapii. Vzhledem k tomu, že pozdní nevolnost a zvracení se někdy objevují i tehdy, když nedochází k akutní nevolnosti a zvracení, a že jednotlivá antiemetika mohou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu