This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Incidence pozdní nevolnosti a zvracení u pacientů léčených emetogenní chemoterapií – předpoklady a realita

Tomáš Büchler

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK, Praha

Grunberg et al. Incidence of Chemotherapy-Induced Nausea and Emesis after Modern Antiemetics: Perception versus Reality   Úvod Pozdní nevolnosti a zvracení po chemoterapii jsou problémem, jenž je v některých případech ještě závažnější než nevolnost a zvracení v prvních 24 hodinách po chemoterapii. Vzhledem k tomu, že pozdní nevolnost a zvracení se někdy objevují i tehdy, když nedochází k akutní nevolnosti a zvracení, a že jednotlivá antiemetika mohou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu