This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě nádorové duplicity

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Pembrolizumab, monoklonální humanizovaný imunoglobulin G4 proti PD-1, má protinádorový efekt při zvládnutelném bezpečnostním profilu u pacientů s různými solidními nádory a hematologickými malignitami, jak bylo prokázáno řadou klinických studií (1–4). Tyto údaje sice potvrzují účinnost inhibice dráhy PD-1, ale někteří pacienti i s imunogenními nádory, jako je melanom, nedosahují objektivní odpovědi (1).   Řada vědeckých prací upozorňuje na zvýšený výskyt chronické...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu