This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě nádorové duplicity

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Pembrolizumab, monoklonální humanizovaný imunoglobulin G4 proti PD-1, má protinádorový efekt při zvládnutelném bezpečnostním profilu u pacientů s různými solidními nádory a hematologickými malignitami, jak bylo prokázáno řadou klinických studií (1–4). Tyto údaje sice potvrzují účinnost inhibice dráhy PD-1, ale někteří pacienti i s imunogenními nádory, jako je melanom, nedosahují objektivní odpovědi (1).   Řada vědeckých prací upozorňuje na zvýšený výskyt chronické...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu