This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě nádorové duplicity

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Pembrolizumab, monoklonální humanizovaný imunoglobulin G4 proti PD-1, má protinádorový efekt při zvládnutelném bezpečnostním profilu u pacientů s různými solidními nádory a hematologickými malignitami, jak bylo prokázáno řadou klinických studií (1–4). Tyto údaje sice potvrzují účinnost inhibice dráhy PD-1, ale někteří pacienti i s imunogenními nádory, jako je melanom, nedosahují objektivní odpovědi (1).   Řada vědeckých prací upozorňuje na zvýšený výskyt chronické...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu