This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě nádorové duplicity

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Pembrolizumab, monoklonální humanizovaný imunoglobulin G4 proti PD-1, má protinádorový efekt při zvládnutelném bezpečnostním profilu u pacientů s různými solidními nádory a hematologickými malignitami, jak bylo prokázáno řadou klinických studií (1–4). Tyto údaje sice potvrzují účinnost inhibice dráhy PD-1, ale někteří pacienti i s imunogenními nádory, jako je melanom, nedosahují objektivní odpovědi (1).   Řada vědeckých prací upozorňuje na zvýšený výskyt chronické...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu