This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě nádorové duplicity

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Pembrolizumab, monoklonální humanizovaný imunoglobulin G4 proti PD-1, má protinádorový efekt při zvládnutelném bezpečnostním profilu u pacientů s různými solidními nádory a hematologickými malignitami, jak bylo prokázáno řadou klinických studií (1–4). Tyto údaje sice potvrzují účinnost inhibice dráhy PD-1, ale někteří pacienti i s imunogenními nádory, jako je melanom, nedosahují objektivní odpovědi (1).   Řada vědeckých prací upozorňuje na zvýšený výskyt chronické...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu