This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě metastatických a rekurentních nádorů hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Standardními lokálními léčebnými metodami pro dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku jsou chirurgie a radioterapie. Za hlavní systémovou léčbu, spojovanou s diagnózou karcinomů hlavy a krku, považujeme chemoterapii (obvykle na bázi cisplatiny), kterou kombinujeme s léčbou zářením v samostatné kurativní nebo pooperační indikaci u pacientů s vyšším rizikem relapsu nádoru, nebo podáváme samostatně v indikaci recidivujících...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.




Partneři projektu