This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě metastatických a rekurentních nádorů hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Standardními lokálními léčebnými metodami pro dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku jsou chirurgie a radioterapie. Za hlavní systémovou léčbu, spojovanou s diagnózou karcinomů hlavy a krku, považujeme chemoterapii (obvykle na bázi cisplatiny), kterou kombinujeme s léčbou zářením v samostatné kurativní nebo pooperační indikaci u pacientů s vyšším rizikem relapsu nádoru, nebo podáváme samostatně v indikaci recidivujících...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu