This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě metastatických a rekurentních nádorů hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Standardními lokálními léčebnými metodami pro dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku jsou chirurgie a radioterapie. Za hlavní systémovou léčbu, spojovanou s diagnózou karcinomů hlavy a krku, považujeme chemoterapii (obvykle na bázi cisplatiny), kterou kombinujeme s léčbou zářením v samostatné kurativní nebo pooperační indikaci u pacientů s vyšším rizikem relapsu nádoru, nebo podáváme samostatně v indikaci recidivujících...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu