This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě metastatických a rekurentních nádorů hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Standardními lokálními léčebnými metodami pro dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku jsou chirurgie a radioterapie. Za hlavní systémovou léčbu, spojovanou s diagnózou karcinomů hlavy a krku, považujeme chemoterapii (obvykle na bázi cisplatiny), kterou kombinujeme s léčbou zářením v samostatné kurativní nebo pooperační indikaci u pacientů s vyšším rizikem relapsu nádoru, nebo podáváme samostatně v indikaci recidivujících...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu