This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie v léčbě metastatických a rekurentních nádorů hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Standardními lokálními léčebnými metodami pro dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku jsou chirurgie a radioterapie. Za hlavní systémovou léčbu, spojovanou s diagnózou karcinomů hlavy a krku, považujeme chemoterapii (obvykle na bázi cisplatiny), kterou kombinujeme s léčbou zářením v samostatné kurativní nebo pooperační indikaci u pacientů s vyšším rizikem relapsu nádoru, nebo podáváme samostatně v indikaci recidivujících...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu