This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Imunoterapie v léčbě mCRC

Martina Spisarová

Fakultní nemocnice Olomouc

Možnosti léčby pacientů s kolorektálním karcinomem se díky úspěchu na poli imunoterapie a molekulární biologie za posledních několik let výrazně změnily. Objev checkpoint inhibitorů, protilátek proti CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte–associated protein 4), PD-1 (programed cell death 1) a PD-L1 (programmed death-ligand 1) a jejich zavedení do klinické praxe znamenaly obrovský zlom v léčbě mnoha maligních onemocnění. Výrazné prodloužení celkového přežití, které je pozorováno u mnoha...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu