This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Imunoterapie v léčbě mCRC

Martina Spisarová

Fakultní nemocnice Olomouc

Možnosti léčby pacientů s kolorektálním karcinomem se díky úspěchu na poli imunoterapie a molekulární biologie za posledních několik let výrazně změnily. Objev checkpoint inhibitorů, protilátek proti CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte–associated protein 4), PD-1 (programed cell death 1) a PD-L1 (programmed death-ligand 1) a jejich zavedení do klinické praxe znamenaly obrovský zlom v léčbě mnoha maligních onemocnění. Výrazné prodloužení celkového přežití, které je pozorováno u mnoha...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu