This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Imunoterapie v léčbě mCRC

Martina Spisarová

Fakultní nemocnice Olomouc

Možnosti léčby pacientů s kolorektálním karcinomem se díky úspěchu na poli imunoterapie a molekulární biologie za posledních několik let výrazně změnily. Objev checkpoint inhibitorů, protilátek proti CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte–associated protein 4), PD-1 (programed cell death 1) a PD-L1 (programmed death-ligand 1) a jejich zavedení do klinické praxe znamenaly obrovský zlom v léčbě mnoha maligních onemocnění. Výrazné prodloužení celkového přežití, které je pozorováno u mnoha...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu