This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Imunoterapie v léčbě mCRC

Martina Spisarová

Fakultní nemocnice Olomouc

Možnosti léčby pacientů s kolorektálním karcinomem se díky úspěchu na poli imunoterapie a molekulární biologie za posledních několik let výrazně změnily. Objev checkpoint inhibitorů, protilátek proti CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte–associated protein 4), PD-1 (programed cell death 1) a PD-L1 (programmed death-ligand 1) a jejich zavedení do klinické praxe znamenaly obrovský zlom v léčbě mnoha maligních onemocnění. Výrazné prodloužení celkového přežití, které je pozorováno u mnoha...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu